Československé légie v spojeneckých armádach

Naši krajania podporovali československý odboj nielen morálne
a finančne (napr. Americké české národné združenie, Slovenská liga), ale veľká časť z nich bojovala aj v armádach Dohody.

Z USA odišli českí a slovenskí dobrovoľníci do Francúzska, kde sa ich takmer 3 000 pripojilo k 21., 22. a najmä 23. československému streleckému pluku.

V Kanade bol z našich krajanov vytvorený 223. českokanadský prápor, ktorý bol v lete 1917 vyslaný na západný front. Veliteľom tejto česko-kanadskej jednotky bol František Klepal.

Okrem týchto vojakov bojovalo v roku 1918 vo Francúzsku ďalších 40 000 našich krajanov v amerických expedičných silách generála Pershinga. Netvorili však samostatné vojenské jednotky podľa národnosti.

Česi a Slováci sporadicky slúžili aj v iných spojeneckých armádach - belgickej, rumunskej, portugalskej, brazílskej či japonskej.

Okrem západného frontu sa naši legionári stretli so svojimi krajanmi z armád Dohody na východe počas vylodenia amerických, francúzskych, anglických a japonských vojsk vo Vladivostoku.

Navštívte Múzeum československých légií

Spoznajte príbehy legionárov v prvej svetovej vojne z prvej línie
sk_SK