Kontakt a otváracie hodiny

Usporiadajte prednášku u vás doma. KKontaktujte plukovníka Milana Žuffu-Kunča prostredníctvom formulára nižšie, jeho e-mailu alebo telefonicky. 

Múzeum československých légií z.s.

Korešpondenčná adresa:

Plukovník MVDr. Milan Žuffa-Kunčo

Třída spojenců 9, 77900 Olomouc

Kontakt na riaditeľa múzea plukovníka MVDr. Milana Žuffu-Kunča:

[email protected]

+420 727 866 525

 

sk_SK