Ako to bolo s legionármi

Nahliadnite do príbehu československých legionárov.
Len malá ochutnávka z výstavy, kde môžete zažiť históriu hmatateľným spôsobom.

Vojna v číslach

VYHLÁSENIE VOJNY 

28. júla 1914  - vyhláskalo Rakousko-Uherskeď silna Srbsku 

1. augusta 1914 - Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku 

3. augusta 1914 - Niektorémecko víťazstveláPozri .vojna s Frankamiii 

4. augusta 1914 - Nemecko napadlo Belgicko. Veľká Británia vyhlasuje Nemecku vojnu 

6. augusta 1914 - Rakúsko-Uhorsko vyhlasuje vojnu Rusku 

12. augusta 1914 - Veľká Británia a Francúzsko vyhlasujú vojnu Rakúsko-Uhorsku 

august 1914 - vstúpili do vojny na strane Dohody - Japonsko

november 1914 - vstúpilo do vojny na strane Centrálnych mocností - Turecka

Na strane dohody

Mŕtvy
0
Zranený
0
Chýba
0

Na strane ústredných mocností

Mŕtvy
0
Zranený
0
Chýba
0

Pri počítaní boli vypálené výstrely

nábojov za každého padlého vojaka
0
sk_SK