STÉ VÝROČIE NÁVRATU ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÍ

Chceli Radi by sme sa na vás, žiakov a študentov, obrátili so žiadosťou o spoluprácu pri príprave spomienkových osláv, výstav a konferencie, ktoré sa budú konať v roku 2020 pri príležitosti stého výročia návratu stého výročia návratu československých légií z Ruska do vlasti. Na tento účel bola v Dome armády pripravená stála expozícia Československých légií 1914 - 1920, ktorá je súčasťou projektu:

STÉ VÝROČIE NÁVRATU ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÍ

Cieľom je informovať verejnosť o málo známych oblastiach našej dejín, konkrétne o činnosti našich légií v rokoch 1914 - 1920, viesť žiakov k záujmu o najnovšie dejiny a tradície Československa a Českej republiky. Chceme podporiť žiakov a študentov k pátraniu po osudoch ich predkov a vytvoriť storočnicu rodokmeň.

Hoci je projekt primárne o legionároch, radi by sme zaznamenali osudy všetkých vojakov prvej svetovej vojny.

Ako začať?

Navštívte výstavu a získajte viac informácií. Spýtajte sa rodičov, starých rodičov, susedov, priateľov a zaznamenajte ich spomienky. Preskúmajte stránku fotoalbumy a rodinné archívy. Budete prekvapení, čo všetko nájdete.

Čo bude s projektom ďalej?

Spomienky, dokumenty a fotografie budú zverejnené vo forme výstavy, tlačených publikácií, prezentovaných na konferencii v Dome armády v Olomouci, alebo v elektronickej podobe. Výsledky činnosti budú prezentované na webových stránkach školy a Múzea československých légií Olomouc z.s.

V novembri 2020 sa v Dome audítorov uskutoční konferencia armády v Olomouci (dátum bude upresnený).

Účasť na konferencia - žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, zástupcovia organizácií a združení.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu, kontaktujte riaditeľa múzea e-mailom

Riaditeľ múzea
MVDr. Milan Žuffa-Kunčo
e-mail:[email protected]

                                                                      

sk_SK