Československé legie ve Francii

První čs. jednotkou nasazenou na francouzsko-německé frontě byla rota zvaná ,,Compagnie Nazdar“. Vznikla 23. srpna 1914 z krajanů žijících ve Francii, zejména organizovaných v Sokolu i Rovnosti a tvořilo ji na 300 dobrovolníků.

Rota byla zařazena do praporu C-2 pochodového pluku Cizinecké legie. Ve městě Bayone obdržela svůj bojový prapor s českým lvem a odjela na frontu. 

Rota Nazdar zahájila svou frontovou činnost v prostoru Champagni jako
součást Marocké divize. Po různých bojích v první linii nadešel její osudový 9. květen 1915. V tento den dostala rota v rámci Fochovy ofenzivy úkol dobýt kótu 140 blizko Arrasu. Rota dobyla za velkých ztrát 3 německé linie zákopů – přičemž z 250-ti mužů zůstalo bojeschopných pouhých sto. Mezi padlými byli náčelník pražského Sokola Josef Pultr, předseda Rovnosti Josef Šíbal, poručik Dostál a další.

Po ztrátách za druhého útoku u Arassu dne 16. června 1915 byl prapor C2 rozpuštěn a Rota Nazdar přestala existovat jako česká jednotka. Zbývající čeští vojáci byli pak roztroušení do mnoha jednotek pluků Cizinecké legie, s kterými se dostali dokonce na Saharu. 

Dekretem z 19. prosince 1917 povolila francouzská vláda organizaci autonomní čs. armády. Z dobrovolníků, přepravených z Ruska, Rumunska, USA, Itálie, z Cizinecké legie a ze zajatců ze Srbska, vznikl 12. 1. 1918 v městečku Cognac – 21. čs. střelecký pluk. 

Po výcviku v prostoru Darney působil na frontě v rámci francouzské 53. pěší divize. V bojích u Terronu dosáhl příkladných bojových úspěchů.

Z vyčleněných jednotek 21. pluku vznikl dne 20. 5. 1918 v Jarnaku – 22. čs. střelecký pluk. Zařadil se do vzniklé Československé brigády ve Francii a zúčastnil se spolu s francouzskou 134. pěší divizí bojů v oblasti Vouziers.

Dne 30. června 1918 složily v Darney, za přítomnosti francouzského prezidenta R. Poincaré a dr. E. Beneše, oba pluky přísahu. 

Je nutné vzpomenout, že v tomto období bojovalo i nadále ještě několik desítek československých legionářů v rámci Marocké divize. Bojovali v prostoru Champagne, Chemin des Dames, u Verdunu a St. Mihiel. Teprve v červenci 1918 byli přemístěni do naší brigády.

Navštivte Muzeum českoslovensých legií

Objevte příběhy legionářů v první světové válce z první linie
cs_CZ